Za zlatem ke Stupné

Přidal: robert krotil V: Robertův blog Kdy: Pondělí, srpna 8, 2016 Komentáře: 0 Přečteno: 3671
Ukázka zlata z Californie a Aljašky

Rýžování zlata na Zlatnici u Stupný

Zlato je v podstatě všude kolem nás. Ale jeho množství je tak mikroskopické, že je pouhým okem neviditelné. U nás jsou známé naleziště jako Zlaté Hory, Jílové u Prahy, řeka Otava a další. Tady, v oblasti Českého ráje a nedaleko Krkonoš se nachází v potocích taky zlato ve viditelné velikosti. Nejčastěji se dá rýžovat v potocích, které obsahují i české granáty, jako třeba ve Vestřevi, ale i na Stupný. A Stupná je i nejznámější těženou lokalitou u Českého ráje

A tak i tady, v Podkrkonoší byla kdysi taková malá zlatá horečka. Ale zdejší zlato má několik odlišností od jiných, známějších nalezišť. Nachází se na melafírovích horninách a v křemenných žilkách v nich, zlato je zde i o něco červenější, což je způsobeno obsahem mědi. A samozřejmě ho je daleko méně.

Tak něco k historii.

Kolem 16 století se na tomto potoce začalo těžit zlato a to poměrně ve velkém ( přepočítáno na zdejší poměry ).  Hornina byla kopána ve štolách, kterých bylo několik desítek ( celkem 49 štol ). Vytěžený materiál byl následně drcen dobovou technikou, což byli dřevěné kůly, které byli z výšky pouštěny na kameny pod nimi. Takto byl kámen drcen. Těmto drtičkám se říkalo  stoupy a od jejich názvu se časem vytvořil až konečný název obce – Stupná. Následně bylo vše proplavováno v potoce, který se jmenuje jak jinak, než Zlatnice.

Za dobu aktivní těžby, cca jedno století, bylo touto technikou vytěženo oficiálně 650 Kg zlata, ale neoficiální údaje hovoří o množství přesahující 1 tunu.

Dnes jsou štoly zasypány a ta poslední je zamřížovaná. Sice jsem tam jednou byl, ale je to velice nebezpečné. Žádné vzpěry, volně visící kameny ze stropů. Za ten risk to zlato opravdu nestojí.

A tak na popud dětí jsme koncem července 2016 vyrazili si taky narýžovat nějaké to zlato. Děti si to užívali a taky zjistili, že získat zlato není za darmo. Nejprve se musí nakopat usazeniny z potoka, propláchnout, průběžně se zbavovat hlušiny a nakonec na zlatokopecké pánvi si udělat koncentrát. Ten se skládá z těžkých kovů, takzvaný černý prach. A v něm, když máte štěstí, se objeví zlatinky a zlatý prach. Nesmí se to ale s koncentrátem přehnat, protože ty nejmenší zlatinky mohou začít takzvaně plavat  a tak vám část zlata může odplavat.

Ale nakonec se povedlo, nějaké to zlato si děti vyrýžovali a tak byl úkol splněn.

Kopání usazenin

Kopání usazenin a příprava na proplachování

Proplachování

Proplachování usazenin

Proplachování

Proplachování usazenin

Zlato na pánvi

Zlatinky v koncentrátu

Zlato ze Zlatnice

Vytěžení množství za necelou hodinu a půl