Madan je lokalita, kterou znají hlavně milovníci nerostů.

Tamní těžba byla směřovaná na hlubinnou těžbu těžkých kovů ( olovo, železo …) a při této těžbě se často narazilo na poruchy, zlomy nebo žíly . Tyto žíly jsou vyplněny křemeny, kalcity a těžkými kovy – převážně galenitem, pyritem a sfaleritem.

Pokud byl prostor dostatečně veliký, nebo přísun minerálů se včas přerušil, zastavila se i krystalizace. Pokud se takto stalo, prostor se zcela nevyplnil a v žíle zůstala geoda, která je po svém obvodu pokryta krystaly. A tak můžeme vidět zajímavé spojení krystalů křemene, kalcitu spolu s olovnatými kovy, které tvoří překrásné krystaly. Tato kombinace je pro znalce úchvatná, ale i pro neodbornou veřejnost velice zajímavá.

Doly v Madanu jsou již rok zavřené a přístup není jednoduchý. Prodávané minerály jsou z jejich depozitu, který byl skladován a seskupován přes 20 let tamním geologem. Vzorky jsou neporušené ( neotlučené ), protože nebyly vyváženy s těženým materiálem, ale vynášeny již zabalené. Proto jejich kvalita je na velice vysoké úrovni.

Navštivte tuto stránku s minerály z Madanu a pokochejte se krystaly galenitu na křišťálové podložce, směsí galenitu, sfalerit a pyritu a další. Jsou tu k vidění ( ale i k prodeji ) velice pěkné a neporušené vzorky. Některé jsou i 20 let staré a pro svojí neporušenost můžou aspirovat i na muzejní exponáty.

Bohužel díky zavření těchto dolů bude nabídka v této kvalitě klesat a cena bude bohužel jen vyšší.

Další známé naleziště podobného typu je Banská Štiavnica – Slovensko nebo u nás doly v Příbrami.