Stáří 325 – 251 mil. let což jsou prvohory a takzvaný permokarbon. Byla to stromová kapradina, která měla plášť tvořený vzdušnými kořeny – kruhová očka. Rostlina dosahovala až 18 metrů výšky.

Nálezi těchto zkamenělích rostlin jsou v této kvalitě a velikosti velmi vzácné. Tento je z roku 1998 a je to za 20 let mně známý největší „ úlomek „ nalezený na poli po orbě a možná nebyl ani za tuto dobu vykopán obdobný.

Zkamenělá psaronie se pozná podle toho, že očka ( zkamenělé vzdušné kořeny ) mají ve svém středu hvězdičku – je to jistota pro určení rodu, ale nevede k určení druhu kterých je známo přes 40.

Toto je „ zmáčklá „ půlka kmene, takže původní kmen mohl být kolem 1 metru v průměru.